Organisatie

Goed je te zien hier bij Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven. Een heleboel van onze stadgenoten kunnen in het dagelijkse leven wel wat extra hulp gebruiken. Gelukkig zijn er óók veel Eindhovenaren met een groot hart die ze hier graag bij helpen. Wij zijn de organisatie die deze twee samenbrengt. Dat doen we al zo lang, dat je ons inmiddels echt kunt beschouwen als de expert voor vrijwilligerswerk in Eindhoven. 

We zijn dé professionele partij voor de informele zorg. Waar je dat aan merkt? Vooral aan de goeddoordachte ondersteuning waar de vele vrijwilligers van op aan kunnen. Ook onze eigen organisatie bestaat deels uit bevlogen vrijwilligers. Zij aan zij met onze professionals geven ze steeds het beste antwoord op de hulpvraag. Uit ervaring weten we dat vertrouwen en korte lijnen hiervoor superbelangrijk zijn. Niet alleen met de vrijwilligers en de inwoners, ook zeker met de vele partijen waarmee we samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente, WIJeindhoven, GGzE, Summa College, en de Bibliotheek Eindhoven. Met onze gezamenlijke projecten dragen we eraan bij dat iedere inwoner van Eindhoven mee kan blijven doen en het leven op orde houdt. Die projecten vallen eigenlijk altijd onder één van onze twee gewaardeerde initiatieven: Maatje040 en Werkplaats Financiën. Je kunt deze beschouwen als het fundament onder onze hulpdienst.

VHE
Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE) is een onafhankelijke stichting. We zijn een organisatie die onder de noemers Maatje040 en Werkplaats Financiën inwoners van Eindhoven helpt met hun hulpvragen. Dit doen we met ruim 600 vrijwilligers en een groot aantal betaalde professionele krachten (projectcoördinatoren). De projectcoördinatoren zijn sociaal-agogisch geschoolde HBO beroepskrachten, met als primaire taak de begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers. Zij zijn de belangrijkste schakel tussen organisatie, vrijwilligers en hulpvragers/verwijzers en worden ondersteund door een team van projectvrijwilligers. Ook zijn er interne vrijwilligers die de functie van receptionist(e) vervullen. Bij VHE zijn regelmatig stagiaires actief.   

Maatje040
Via Maatje040 bieden we Maatjesprojecten waarbij een vrijwilliger, een Maatje, wordt gekoppeld aan iemand met een hulpvraag. De projectcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de match tussen hulpvraag en vrijwilliger en de kwaliteit van de trajecten. 

Werkplaats Financiën
Sinds 1 januari 2020 is VHE ook verantwoordelijk voor Werkplaats Financiën. Werkplaats Financiën houdt op diverse locaties in Eindhoven spreekuren voor mensen met financiële vragen en problemen. Zij werken daarin samen met het project AdministratieMaatje van Maatje040, de gemeente Eindhoven, Sociaal Raadslieden en WIJeindhoven.

Missie

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE) is op 22 januari 1969 opgericht onder de naam Algemene Hulpdienst. De vertegenwoordigers van de Sint Vincentius vereniging, de Diakonie der Hervormde Gemeente en de Diakonie van de Gereformeerde Kerk te Eindhoven zagen in dat door de ontkerkelijking steeds grotere groepen mensen verstoken zouden blijven van (parochiële) hulp en ondersteuning. Zij richtten de Algemene Hulpdienst op. De Algemene Hulpdienst had als doel het zonder winstoogmerk incidentele en overbruggende hulp te bieden aan een ieder die in acute nood verkeert, ongeacht zijn godsdienstige of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie.

Visie

Er vindt een verschuiving plaats van formele zorg naar informele zorg. Informele zorg kan de formele zorg niet vervangen, maar als er voldoende professionele back-up is, kan het wel een waardevol onderdeel van een zorgtraject zijn. Met haar Maatjesprojecten wil VHE in Eindhoven op een professionele manier vrijwilligerswerk bevorderen en faciliteren.

Bestuur

Het bestuur werkt volgens de code Goed Bestuur Sociaal Werk Nederland.
De bestuursleden van de stichting werken onbezoldigd.

Beloningsbeleid: de salariëring van de beroepskrachten van VHE is conform de CAO Sociaal Werk.

ANBI-status

VHE is een stichting met een ANBI-status2021 2022

Bekijk hier onze jaarrapportages: 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Contact

Wil je meer weten over Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven? Neem contact met ons op of kom binnenlopen. Onze openingstijden en antwoorden op veelgestelde vragen zijn hier te vinden.